Thịt Gà Đã Chế Biến Sẵn

Email

Tên sản phẩm: Nem gà

Mã sản phẩm: GaCB-009
Đánh giá: Chưa có đánh giá

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch