Processed chicken


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Khối lượng: 300 Gr
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Khối lượng: 500 Gr
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Khối lượng: 500 Gr
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Khối lượng: 500 Gr
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Khối lượng: 300 Gr
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details


Hãng sản xuất: Unitek Enterprise
Khối lượng: 300 Gr
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Call for price

Product details

Tấm visa cho gà sạch đi nhật

Video

Chu trình sản xuất Gà Sạch